GDZIE I KIEDY

Zapraszamy:

Spektakle odbędą się w dniach 11-14 kwietnia 2019 na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

Godziny widowiska w Inowłodzu:

Czwartek 11.04.2019   godz. 15.30, 17.00, 18.30

Piątek 12.04.2019   godz. 15.30, 17.00, 18.30

Sobota 13.04.2019   godz. 12.00, 13.30, 15.30, 17.00, 18.30

Niedziela 14.04.2019   godz. 15.30, 17.00, 18.30

Zapraszamy 15 min przed rozpoczęciem spektaklu.

Adresy:
Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, ul. Zamkowa, 97-215 Inowłódz